Polityka Prywatności

1.Informacje Ogólne

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony internetowej dostępnej pod adresem URL: uderzwgoonga.pl (dalej jako „Serwis”) i obowiązuje od 01.03.2024 r.

Operatorem Serwisu jest Hagen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000383723 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5342468648, REGON 142893350, kapitał zakładowy 60 000 zł, wpłacony w całości (dalej jako „My”).

2. Cookies

• Co to są cookies?

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z Serwisem.

Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

• Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

a) Cookies techniczne
Umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień. Usługodawca wykorzystuje cookies odpowiedzialne za sesję logowania oraz wybrany język.

b) Google Analytics
Więcej informacji zgodnie z polityką Google Analytics.

• W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?
Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce). Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się Serwisu.

3.Logi serwera

Informacje o niektórych Twoich zachowaniach podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce,
g) Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami. Nie możemy po nich zidentyfikować kim jesteś. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4.Lokalizacja

Możliwe jest zbieranie danych na temat Twojej lokalizacji zgodnie z polityką Google Analytics. Jednakże przetwarzamy wyłącznie te dane w formie statystycznej.

5.RODO

W związku z wdrożeniem wymogów rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylając dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych - zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem w rozumieniu RODO jest Hagen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000383723 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5342468648, REGON 142893350, kapitał zakładowy 60 000 zł, wpłacony w całości.

2. Przetwarzamy dane w następujących celach:
• wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],
• obsługa zapytań [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
• rozpatrywanie skarg [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],
• przechowywanie dokumentacji i wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO],
• wysyłanie newslettera albo informacji handlowych albo marketingowych - odbywa się to wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli zostało wyrażone [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
• monitorowanie i poprawa jakości świadczonych usług, w tym wsparcia [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług własnych Administratora.
4. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora świadczący usługi związane z obsługą procesów związanych z przetwarzaniem danych.
5. Administrator wykorzystuje różne rozwiązania informatyczne, które pozwalają na świadczenie usług i bardziej efektywną obsługę oraz współpracuje z podmiotami wspierającymi go w procesach biznesowych i informatycznych (tzw. przetwarzający).
6. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO] to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody, ale po tym okresie mają prawo być archiwizowane informacje na temat tego kto i kiedy oraz jakiej zgody udzielił (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych). W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu (np. realizacja umowy, udzielenie odpowiedzi na pytania, przepisy podatkowe itp.) Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe.
7. Zgodę można cofnąć w każdym czasie.
8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przekazywania danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania prosimy skontaktuj się z nami.
Telefon: 22 115 46 34
E-mail: kontakt@agencjahagen.pl

Korzystamy z plików cookies i podobnych technologii, które są niezbędne do działania strony internetowej. Dane o sposobie korzystania ze strony internetowej oraz dokonywanych przez Ciebie wyborach przetwarzane są po uzyskaniu Twojej zgody. Przetwarzanie danych służy różnym celom: analityczne pliki cookies pozwalają na ocenę skuteczności naszych kampanii oraz monitorowanie jakości, aby nasza oferta online była jak najlepsza. Personalizacyjne pliki cookies zapewniają dostęp do wsparcia oraz spersonalizowanej oferty naszej strony internetowej opartej na dotychczasowym wyszukiwaniu. Możesz w każdej chwili wyrazić zgodę, odmówić lub wycofać swoją zgodę korzystając z linku podanego na dole każdej strony. Możesz wyrazić zgodę na umieszczanie przez nas plików cookies klikając przycisk „Zgadzam się”.

Uwaga! Do wzięcia udziału w Loterii konieczne jest wyrażenie zgody na wszystkie pliki cookies.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzonych danych i sposobu ich przetwarzania zapoznaj się z naszą polityką prywatności i plików cookies: Polityka Prywatności

coockie